client-id
password
SUPPORT

De supportpagina is met name bedoeld voor klanten die gebruik maken van onze webdiensten zoals webhosting, mailhosting, domeinregistratie of Cubes-CMS. Rechts vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Mocht u uw antwoord hier niet vinden, mailt u dan even naar support@weijenberg.com.

In het blok hieronder vindt u meldingen met betrekking tot storingen of werkzaamheden aan onze servers of ons CMS. Deze meldingen kunt u tevens automatisch ontvangen door het twitteraccount @wecohosting te volgen.

Indien er zich een serverstoring voordoet en u vindt geen meldingen op onze site, neemt u dan telefonisch contact met ons op.
STORINGEN | WERKZAAMHEDEN

er zijn op dit moment geen storingen...


Wecopedia - FAQ

HOSTING

Als uw website draait op een van onze servers, dan heeft u automatisch ook toegang tot het Control Panel (CP). In het CP kunt u verschillende taken uitvoeren. De belangrijkste functies zijn:

Domeinbeheer
U host één of meerdere websites op onze servers. In het CP kunnen uw domeinnamen beheerd worden. U kunt uw domeinnamen laten verwijzen naar andere sites of meerdere domeinnamen koppelen aan één website.

E-mailbeheer
Binnen het CP kunt u nieuwe e-mailadressen aanmaken die eindigen op uw domein(en) en alle instellingen die daarbij horen zoals het wijzigen van wachtwoorden en het instellen van vakantiemeldingen. Als beheerder kunt u ook de wachtwoorden van alle e-mailadressen wijzigen. Binnen het e-mailbeheer hoort ook het instellen van het spamfilter. Heeft u veel last van spam op uw e-mailaccount, pas dan binnen het CP het filter aan.

Databasebeheer
Heeft u uw website met een database gekoppeld, dan kunt u de database binnen vanuit het CP volledig beheren.
Op de website van Weijenberg.Communicatie vindt u in de bovenste balk het login-veld waar u uw gebruikersnaam (ClientID) en wachtwoord kunt invoeren. U kunt tevens inloggen via uw eigen domeinnaam: www.uwdomeinnaam.nl:2222
Bij het aanmaken van uw hostingpakket heeft u een e-mail ontvangen met alle relavante inloggegevens. Mocht u deze e-mail niet meer hebben, dan kunnen wij deze opnieuw sturen. Bent u uw wachtwoord kwijt, dan kunnen we deze ook resetten. U ontvangt dan een nieuwe welkomsmail met een nieuw wachtwoord. Neem in dat geval even contact met ons op.

E-MAIL

Voor het instellen van uw e-mailaccount op uw eigen computer of geldt een aantal basisinstellingen. In de instellingen van uw eigen e-mailprogramma - bijvoorbeeld MS Outlook of Apple Mail - kunt u deze instellingen invoeren of aanpassen. Het gebruik van de juiste 'poorten' hangt af of u gebruik wil maken van POP3 mail of IMAP mail. Het verschil tussen POP3 en IMAP wordt een paar vragen verderop uitgelegd.

POP3 Instellingen IMAP Instellingen
       
Inkomende mailserver Inkomende mailserver
Server: mail.uwdomeinnaam.nl Server: mail.uwdomeinnaam.nl
Poort: 25 Poort: 143
SSL: uit SSL: uit
Verificatie: wachtwoord Verificatie: wachtwoord
       
Uitgaande mailserver (SMTP) Uitgaande mailserver (SMTP)
Server: mail.uwdomeinnaam.nl Server: mail.uwdomeinnaam.nl
Poort: 25 Poort: 587
SSL: uit SSL: uit
Verificatie: wachtwoord Verificatie: wachtwoord
       
Als u inlogt in het controlpanel kunt u daar nieuwe emailadressen aanmaken. Tevens kunt u e-mailaliassen, auto-reply's en vakantieberichten aanmaken.
Als u inlogt in het controlpanel vindt u onder de sectie E-mailbeheer het icoon SpamAssasin. In Spamassasin kunt u instellen in welke mate spam op uw e-mailaccounts wordt gefilterd. Tevens kunt u white- en blacklists aanmaken met adressen of domeinen die per definitie wel of niet als spam worden herkend.
Indien u problemen heeft met het versturen van e-mails maar u kunt wel normaal e-mails ontvangen, checkt u dan als eerste of uw instellingen juist zijn zoals beschreven bij de eerste vraag.

Als de instellingen correct zijn, dan kan de oorzaak liggen bij uw internetprovider. Sommige providers blokkeren uitgaande poorten, bijvoorbeeld poort 25. In dat geval dient u niet uw eigen SMTP (uitgaande) mailserver te gebruiken - mail.uwdomeinnaam.nl - maar de uitgaande mailserver van uw eigen provider. In het geval van Ziggo is dat bijvoorbeeld mail.home.nl. Neem hiervoor contact op met uw eigen provider of bezoek de website. Vaak worden deze gegevens ter ondersteuning al op de supportpagina's vermeld.
Stelt u uw e-mail op uw computer in als POP3, dan wordt uw e-mail door de computer van de mailserver gehaald en gekopieerd naar de harde schijf. Het mailprogramma haalt de mail dus op en verwijdert deze onmiddellijk van de server. (tenzij u dit zelf anders instelt in uw e-mailprogramma)

POP3 is van oorsprong het standaard protocol om een computer met een mailserver te laten communiceren. Het protocol werkt nog steeds prima, maar heeft ook een nadeel. In deze tijd beheren mensen hun e-mail op verschillende apparaten. Denk hierbij aan smartphones en tablets. POP3 communiceert maar met een apparaat tegelijk, waardoor de mail op verschillende apparaten (clients) niet synchroniseert. Het voordeel van POP3 is dat uw mailbox niet vol loopt en wordt als het ware elke keer opgeschoond.

Stelt u uw e-mail op uw computer(s) in volgens het IMAP protocol, dan worden de mails naar uw harde schijf gekopieerd. Ze blijven echter ook op de mailserver staan. De mails op uw computer zijn een exacte kopie van de mails op de mailserver. Zodra één van uw andere apparaten volgens het IMAP protocol met uw mailserver communiceert, worden deze gegevens op gelijke wijze overgebracht. Gesynchroniseerd dus. Het voordeel is dat u met meerdere apparaten een e-mailaccount kunt beheren; verwijdert u een e-mail op uw smartphone, dan zal deze op uw andere apparaten ook verwijderd zijn. Het nadeel van IMAP is dat al uw e-mails, ook in mappen, op de server blijven staan. U zult dus rekening moeten houden met de hoeveelheid ruimte die op uw server beschikbaar is voor e-mail. Loopt uw mailbox vol, dan kunt u wellicht tijdelijk geen mails meer ontvangen of versturen.

Onze servers ondersteunen zowel POP3 als IMAP. U hoeft hiervoor op de server niets in te stellen. Of u gebruikt wilt maken van POP3 of IMAP, bepaalt u bij het aanmaken van een account op uw eigen computer of smartphone.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) is een manier waarop u verbinding maakt met een server. Om uw gegevens vanaf uw harde schijf over te zetten naar de webserver, maakt u gebruik van een FTP programma op uw computer. Deze programma's zijn vaak gratis te downloaden en te gebruiken. Bijvoorbeeld WS-FTP voor Windows of Cyberduck voor de Mac.
In de welkomsmail staan de instellingen, inclusief uw gebruikersnaam (Client-ID) en wachtwoord. De basis instellingen zijn:

FTP-server: ftp.uwdomeinnaam.nl
Poort: 21
Passive Transfer: Uitschakelen

Via het Client Control Panel kunt u extra FTP-accounts aanmaken, waardoor u meerdere mensen toegang kunt geven.

BEVEILIGING VAN UW WEBSITE

SSL (Secure Sockets Layer) zorgt ervoor dat gegevens die via een website verstuurd worden, eerst 'versleuteld' worden. Deze beveiliging zorgt ervoor dat de verstuurde informatie niet door derden ondervangen kan worden.

Bij veel websites wordt SSL beveiliging toegepast. Denk aan webshops of internetbankieren. U kunt aan het URL-adres zien of een webpagina beveiligd is of niet. De URL begint dan met https:// in plaats van http://. De 'S' staat voor secure. Tevens ziet u in het scherm van de webbrowser een slotje staan, dat eveneens aangeeft dat er een beveiligde verbinding is opgezet.
Een aantal jaren geleden werd een SSL beveiliging vooral noodzakelijk geacht wanneer er financiele gegevens via een website werden verstuurd. Bijvoorbeeld bij internet bankieren of een betaling via creditcard.

Tegenwoordig eist de Nederlandse overheid dat eigenaren van websites de gegevens van klanten of bezoekers goed beveiligen wanneer deze gegevens achterlaten op de site. Dat kan bijvoorbeeld een webwinkel zijn, maar ook een simpel e-mailformulier. Er is in de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) zelfs een aantal artikelen opgenomen dat hiernaar verwijst. Er is dus wettelijk de verplichting om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of vormen van misbruik. De WBP geeft aan:

“De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen…”

Alle onderdelen van gegevensverwerking zijn onderhevig aan de beveligingsverplichting. Het specifieke artikel kunt u vinden op: www.justitie.nl/onderwerpen/opsporing_en_handhaving/wbp
Een SSL-verbinding aan een website koppelen gebeurt door middel van een certificaat. Dit certificaat moet aangeschaft worden en door de beheerder van de server worden geïnstalleerd. Er zijn verschillende soorten certificaten die in prijs en functionaliteit verschillen.

Wij installeren alle typen SSL-certificaten en dragen tevens zorg voor de jaarlijkse verlenging ervan. We zullen samen met u bekijken welk niveau beveiliging er nodig is voor uw site en op basis daarvan het juiste certificaat kiezen.
Wanneer de wettelijke verplichtingen niet worden nageleefd, kan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een boete tot € 4.500,- opleggen. Waar u beslist ook rekening mee dient te houden is, dat u bij schade van de betrokkene, aansprakelijk kunt worden gesteld. In dat geval kan een schadevergoeding worden geëist.
Nee. Bij het versturen van persoonsgegevens via het internet adviseert het CBP het gebruik van een SSL certificaat. De letterlijke tekst luidt als volgt:

"Om te voldoen aan de beveiligingsnorm van artikel 13 Wbp dienen verantwoordelijken zich, gegeven de huidige stand van de techniek en de normontwikkeling in eerdere uitspraken van het CBP, bij publicaties op internet te houden aan de volgende vijf verplichtingen:
  1. Voorkom de onnodige publicatie van persoonsgegevens
  2. Scherm specifieke pagina’s met persoonsgegevens af voor zoekmachines
  3. Gebruik wachtwoorden of een andere passende methode om de doelgroep af te bakenen
  4. Beveilig het gegevenstransport door middel van het SSL protocol
  5. Beveilig machine(s) en achterliggende databases tegen onbevoegde toegang door derden"
Ja. De Wet bescherming persoonsgegevens eist een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. U dient alle maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van misbruik.

DOMEINREGISTRATIE

Als u een domeinnaam wilt registreren, klikt u in de menubalk op de knop DOMEINREGISTRATIE. Hier kunt u meteen controleren of de domeinnaam nog beschikbaar is. Het systeem checkt meteen de meest gangbare extensies: .nl .be .de .com .net .org .info .biz

Als de domeinnaam nog vrij is, kunt u meteen klikken op 'REGISTREER' en vervolgens het registratieformulier invullen. U ontvangt een e-mail ter bevestiging met daarin de mogelijkheid om via iDEAL te betalen. Zodra de betaling voltooid is wordt de domeinnaam geregistreerd.

Heeft u al een klantnummer bij Weijenberg.Communicatie, dan kunt u dit in het registratieformulier invullen. U hoeft dan niet per se via iDeal te betalen. De domeinnaam wordt voor u geregistreerd en u ontvangt op de gebruikelijke wijze van ons de factuur.

Mocht u meerdere domeinnamen tegelijk willen registreren, dan raden we u aan even contact met ons op te nemen.
We hanteren één tarief voor alle gangbare extensies. € 1,- per maand exclusief btw. Domeinregistraties worden per jaar gefactureerd.

PROBLEMEN / STORINGEN

Als uw website offline lijkt te zijn kunt u de volgende stappen ondernemen:

1. Check eerst of uw internetverbinding wel goed werkt door een andere site te bezoeken.

2. Kijk of de website te bezoeken is vanaf een andere computer.

3. Als de bovenstaande punten geen oplossing bieden, is het raadzaam om na een half uur nogmaals te proberen. Het kan voorkomen dat er werkzaamheden of updates aan de server plaatsvinden, waardoor deze herstart moet worden.

4. Wanneer de website na een half uur nog steeds offline is, belt u het storingsnummer: 06-41323045.
Als u een e-mail stuurt naar support@weijenberg.com vanaf het e-mailadres dat bij ons geregistreerd staat, zullen wij uw wachtwoorden resetten. U ontvangt dan een automatisch gegenereerd e-mailbericht met uw nieuwe wachtwoord.
 
ALGEMEEN

We denken aan het milieu; U ontvangt van ons een digitale factuur per e-mail. De factuur is als PDF-bijlage in de e-mail bijgesloten. Tevens kunt u de factuur online via iDeal of Creditcard betalen.

Betaling van hostingpakketten wordt vooraf en per jaar gefactureerd, tenzij anders afgesproken.
We werken niet met contracten. Webdiensten zoals hosting, domeinregistratie, ssl-certificaten of unieke IP-adressen worden per jaar gefactureerd. U betaalt dus een jaar vooruit.

Wenst u geen gebruik meer te maken van onze diensten, maak dit dan even kenbaar via e-mail. We zullen de opzegging bevestigen en de afgenomen diensten/registraties per direct beeïndigen.